12 januari 2023

Fleur Bake (29) "Energie krijgen van het slim inzetten van technische databronnen"

Fleur Bake is een alleskunner met betrekking tot data en is founder van Techspread, Stichting Data Comunity Twente, co-founder van Data Trainee én is betrokken bij de ontwikkeling van hbo-datastudies. Met enthousiasme en gepaste trots vertelt zij over de totstandkoming van de verschillende data-ondernemingen.  

Al op haar 17e kwam de voorliefde van Fleur voor data tot uiting toen ze als bijbaan bij een softwarebedrijf aan de slag ging. Bij het opstellen van een uitgebreid voorstel over de wijze waarop de systemen werden ingericht bij een migratieplan – om informatie van systeem A naar B over te zetten – werd ze met gefronste wenkbrauwen aangekeken; ‘wij willen gewoon data overzetten, waarom al die extra informatie vastleggen’. Haar oplossingsgerichte gedachte is nog steeds het basisprincipe van Fleur, namelijk dat data altijd weer bruikbaar moet zijn. 

Na de studie Economie aan de Universiteit van Utrecht was het tijd voor de eerste fulltime baan. Nadat zij tegen hetzelfde aanliep als bij de bijbaan – waarom niet direct zorgen dat je meer aan je data hebt – besloot zij om naast haar baan een eigen onderneming op te zetten. Gezamenlijk met de voorliefde voor de technische- en maakindustrie is vijf jaar geleden de basis voor Techspread gelegd. Fleur had echter veel strategisch geduld, want twee jaar geleden heeft ze haar daadwerkelijke plan pas uitgerold met de oprichting van Techspread. 

TECHSPREAD; DATA ZIT VERSPREID IN VERSCHILLENDE DATABRONNEN
Het strategische geduld legt Fleur uit aan de hand van het feit dat vijf jaar geleden data voornamelijk was weggelegd voor grote bedrijven, het mkb was hier in mindere mate mee bezig. Daarbij hoorde ze dat 62% van de start-ups niet slagen omdat de ‘time to market’ niet goed is. Toen kwam het besef dat ze nog steeds geloofde in haar business plan voor Techspread, maar ze zou wachten tot de tijd rijp was om haar plan breed uit te rollen. Daarom begon ze ‘klein’ en had ze gedurende twee jaar – naast haar baan – klussen omtrent CRM-inrichting en marketingintelligence. Toen twee jaar geleden de ‘time to market’ optimaal was, omdat vanuit het mkb steeds meer vraag kwam naar een datapartner, heeft Fleur haar baan opgezegd en vol gas ingezet op Techspread. Inmiddels heeft Fleur al vele organisaties mogen ondersteunen als strategische datapartner om technische databronnen slimmer in te zetten middels circulaire datastromen en verdiepende data-inzichten. Techspread onderscheidt zich door dit volledig software-onafhankelijk te doen, zodat de data in de toekomst altijd behouden wordt.

Inmiddels bestaat Techspread alweer twee jaar, waarbij Fleur een paar maanden na oprichting al haar eerste werknemers heeft mogen verwelkomen. Door voor te investeren in personeel, wilde Fleur vooruit kijken en flexibel blijven. Fleur is mede door het geloof in vooruit investeren doorgegroeid tot een team van 12 werknemers, waarbij ze continu doorwerkt aan duurzame bedrijfsgroei door schaalbaar te blijven voor de groter wordende klanten en complexere datavraagstukken. 

TROTS AAN HET ROER VAN MEERDERE ONDERNEMINGEN
Naast Techspread zit Fleur niet stil, ze is eveneens co-founder 
van Data Trainee. Gezamenlijk met Rowin du Gardijn – ze hebben elkaar via de TGT leren kennen – verbinden zij talenten uit de regio die passie hebben voor data met datavraagstukken van Twentse bedrijven. Daarnaast is ze ook oprichter en voorzitter van Stichting Data Community (kennisuitwisseling over datavraagstukken) en denkt ze mee in de ontwikkeling van hbo-datastudies. ‘Het is soms wel veel, maar als er een gat in de markt is en we kunnen hierop inspelen met een goede verhouding tussen inspanning en impact, waarom zou je dat dan niet doen?’ Fleur geeft aan dat ze feitelijk drie fulltime (droom)banen ineen heeft, met helaas net zoals ieder ander maar 24 uur in één dag. Maar waar een wil is, is een weg. Fleur is daarvoor bereid haar volle energie te geven en heeft zo een logische onderlinge verstandhouding van haar ondernemingen gecreëerd; een sterke basis voor de toekomstige groei.

Bezoek hier de LinkedIn van Fleur

FOTOGRAFIE: Barbara Trienen Photography en JTmedia

Terug