21 september 2020

EURES sluit zich aan bij de TGT

Vanuit EURES vervult Nick een belangrijke rol, in het grensgebied tussen Nederland en Duitsland, door het informeren en adviseren van werknemers en werkgevers. Daarnaast legt hij de focus op het bemiddelen van werkzoekenden in beide landen.
Terug