20 april 2023

Anouk Brokelman (30) "Als accountant en adviseur meer betekenen voor de klant dan alleen dossiervorming"

Anouk Brokelman, accountant van beroep, is bijna drie jaar werkzaam als relatiebeheerder bij Eshuis Accountants en Adviseurs te Almelo. In plaats van achteraf de jaarrekening met de klant bespreken en ‘tegenover’ de klant te zitten, heeft Anouk als relatiebeheerder meer het gevoel ‘naast’ de ondernemer te staan waarbij ze gezamenlijk de blik naar de toekomst hebben.

Bij haar vorige werkgever heeft ze als accountant in de controlepraktijk gewerkt, hierbij hield zij zich voornamelijk bezig met het achteraf controleren van de jaarrekening van klanten, dit is meer gericht op de financiële verslaggeving van een organisatie en de daarbij horende wet- en regelgeving. Daarbij kwam Anouk erachter dat ze de praktische kant van het vak miste, daarom is ze overgestapt naar de samenstelpraktijk waarin ze meer uitvoerend te werk gaat door zelf jaarrekeningen op te stellen en parallel ondernemers te adviseren. 

Bij Eshuis Accountants en Adviseurs heeft Anouk haar weg goed gevonden. Het is een jong, gemotiveerd en regionaal kantoor waarbij de platte structuur goed past. Mede daardoor heeft ze haar overstap binnen het vak – van de controle- naar samenstelpraktijk – met plezier gemaakt. Anouk ziet haar klanten gemiddeld eens per maand, waarbij ook strategiesessies plaatsvinden en wordt meegedacht over de processen, duurzaamheid, het personeel enzovoorts. Doelen voor het gesprek worden door de klant zelf opgesteld, waarbij de klant ook wordt uitgenodigd om hun eigen krantenartikel te schrijven over hoe zij over 5 jaar in de krant of een vakblad zouden willen staan. Er wordt dus bij veel meer stilgestaan dan alleen het samenstellen van de jaarrekening, de collega’s van Eshuis willen de ondernemer echt leren kennen en weten wan hen bezighoudt. Hierdoor wordt ook vanuit de klant veel toegevoegde waarde door Eshuis ervaren. 


HET ACCOUNTANCY-VAK IS MEER DIVERS DAN WORDT GEDACHT
Door deze benadering weten de klanten Anouk ook goed te vinden voor andere vragen. Doordat er behalve als accountant ook als adviseur kan worden opgetreden, kan ze haar creativiteit kwijt en ziet Anouk haar toekomst in het vak positief tegemoet. Echter is het vak ook erg in beweging, de strenger wordende wet- en regelgeving is iets waar veel accountants – dus ook Anouk – mee worstelen. Er wordt meer tijd achter de laptop doorgebracht, waarvan de klant de output niet altijd terug ziet. Anouk haalt haar energie uit het naar buiten gaan en verschillende bedrijven zien, het accountancy-vak is enorm divers en al lachend vertelt ze dat het minder saai is dan veel mensen denken. 

Vanuit de praktijkstage – onderdeel uitmakend om de titel AA (Accountant-Administratieconsulent) te verkrijgen – heeft Anouk zich ook gericht op strategie, leiderschap en organisatie. Mede met hulp van de organisatieadviseur bij Eshuis wil Anouk zich verder op dit gebied gaan ontwikkelen. Naast haar rol als accountant van een klant wil zij zich ook gaan richten op bijvoorbeeld een geplande bedrijfsovername en daar gezamenlijk met de klant naartoe werken.


MET 50 COLLEGA’S NAAR DE TGT VRIJMIBO
Vanuit Eshuis is Anouk samen met een collega van vestiging Enschede lid van de TGT, voornamelijk om haar netwerk uit te breiden. Ze heeft reeds een aantal leden geholpen met een aantal accountancy-gerelateerde vragen, waarbij ze aangeeft dat het leuk is om elkaar op een laagdrempelige manier te kunnen helpen. 
Dat Anouk het buiten haar werk om ook naar haar zin heeft bij Eshuis, blijkt wel. Bij de eerste editie van de TGT Vrijmibo in de Grolsch Veste mocht Anouk al haar collega’s van vestiging Almelo uitnodigen. Dit resulteerde erin dat ze gezamenlijk met 50 collega’s De Aftrap bezochten. 

Bezoek hier de LinkedIn van Anouk


FOTOGRAFIE: Barbara Trienen Photography en JTmedia

Terug